Electronic Beats Romania

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termenii și condițiile de participare ale concursului TELEKOM ELECTRONIC BEATS

1. Specificații tehnice:

Specificațiile tehnice reprezintă versiunile de ultimă oră ale browser-elor de internet existente pe piață. Pentru a te putea bucura de toate funcționalitățile concursului, o condiție necesară este activarea Javascript și a cookie-iurilor.

2. Serviciile Standard ale Deutsche Telekom:

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (denumită în prezentul document și „Deutsche Telekom”) organizează o varietate amplă de concursuri via portalul Electronic Beats (care poate fi accesat la link-urile „http://www.electronicbeats.ro” sau „www.electronicbeats.ro”) sau via una din paginile acestuia de Social Media (inclusiv Facebook și Instagram). Aceste concursuri sunt supuse unor termeni și condiții, acestea putând fi accesate pe site-ul concursului aferent. Pentru fiecare concurs, informațiile vor face referire la premiile puse în joc, teremeni și condiții suplimentare, perioada concursului, extragerea câștigătorilor, anunțarea câștigătorilor etc.

3. Condiții prealabile de utilizare:

Înregistrarea la concurs este gratuită și poate fi realizată prin intermediul portalului, a newsletter-ului și/sau prin intermediul paginilor de social media ale Electronic Beats. Pentru a putea participa, cei interesați trebuie să se supună termenilor și condițiilor setate pe respectiva pagină de social media și / sau trebuie să se înregistreze pe site-ul concursului prin introducerea numelui și prenumelui și adresei de e-mail și prin apăsarea butonului „trimite”. Înregistrarea participantului la concurs nu implică niciun angajament, nu presupune folosirea de către participant a niciunui serviciu și nici nu presupune vreun consimțământ pentru vreo acțiune promoțională. Prin înregistrarea la un concurs, participantul este de acord cu regulile respectivului concurs.

4. Eligibilitatea participanților:

Portalul Electronic Beats și paginile acestuia de social media sunt accessibile oricărui utilizator de internet. Reprezentanții legali și angajații Deutsche Telekom, cât și cei ai altor organizații care au vreo legătură cu concursul, precum membrii de familie ale acestor persoane nu sunt eligibile să participe la concurs. Orice încălcare a acestor reguli va anula orice drept la oricare premiu pus în joc. Minorii pot participa la concurs doar cu consimțământul reprezentantului lor legal.

5. Durata concursului și anularea acestuia:

Fiecare concurs se va desfășura până la data indicată pe portal, în newsletter și / sau pe paginile de social media Electronic Beats. În caz de circumstanțe neprevăzute, Deutsche Telekom își păstrează dreptul de a opri sau anula orice concurs fără vreo notificare făcută în prealabil. Circumstanțele neprevăzute le includ pe cele generate de acele situații particulare în care concursul nu poate fi desfășurat așa cum a fost planificat din cauza unor defecțiuni de software sau hardware, sau oricare alte rațiuni tehnice sau legale care pot afecta desfășurarea normală și în bune condiții a concursului.

6. Selecția câștigătorilor premiilor:

Doar dacă nu este indicat într-un alt fel, câștigătorii vor fi selectați prin tragerea la sorți a tuturor participanților eligibili și a tuturor participanților care și-au declarat participarea pe perioada desfășurării concursului în cauză.

7. Notificarea căștigătorilor premiilor:

Doar dacă nu este specificat altfel, câștigătorii premiilor vor fi notificați prin e-mail, iar pentru aceasta va fi folosită adresa de e-mail indicat[ de fiecare câștigător în parte. De-a lungul unei perioade de două luni de la data notificării câștigătorului, câștigătorul premiului va trebui să îi faciliteze lui Deutsche Telekom o adresă poștală (fizică) la care să fie trimis premiul câștigat. În cazul în care câștigătorul nu va facilita aceasta informație, dreptul asupra premiului va fi anulat.

8. Premii:

Premiile nu pot fi transferate și nu pot fi schimbate. Premiile nu pot fi înlocuite cu valoarea lor în bani.

9. Publicare:

Pentru fiecare imagine, video și / sau text (denumite în continuare „material) utilizată de participant, participantul va trebui să garanteze că este îndreptățit și autorizat să folosească respectivul material. În plus, participantul va garanta că posedă toate drepturile care stau la baza folosirii respectivului material în contextul concursului și / sau drepturile necesare prezentării acestora în cadrul concursului. În particular, participantul va garanta că este în conformitate cu dreptul de folosire, drepturile de autor și drepturile aferente. Participantul va garanta că materialul pe care îl folosește nu va genera nicio plângere și că nu încalcă nicio lege în vigoare.

Participantul va acorda Deutsche Telekom un drept non-exclusiv, la nivel mondial, nelimitat din punct de vedere al timpului și al cantității de date, în ceea ce privește utilizarea materialului trimis de către participant în contextul integral al concursului și / sau în prezentarea concursului pe toate website-urile Deutsche Telekom și pe toate paginile acestuia de social media, permițându-le să lase materialul la dispoziția oricărui user al respectivelor website-uri și / sau pagini de social media. Materialul poate fi combinat cu altele și modificat și / sau procesat.

În cazul unui material reclamat la Deutsche Telekom, participantul reclamant va despăgubi Deutsche Telekom de creanțele survenite, va furniza Deutsche Telekom sprijinul necesar pentru apărarea legală și va asuma eventualele costuri legate de apărarea legală a Telekom.
Participantul trebuie să recunoască că decizia de a publica sau nu un material în contextul concursului va fi la discreția exclusivă a Deutsche Telekom. În plus, participantul se va abține de la orice plată în schimbul furnizării materialelor sale, indiferent de temeiul juridic.

10. Manipularea datelor cu caracter personal:

Participanții la concurs își dau consimțământul ca toate numele câștigătorilor și orașele acestora de reședință să poată fi publicate la anunțarea rezultatelor unui concurs. În plus față de acești termeni și condiții de participare, se aplică și reglementările privind protecția datelor ale Deutsche Telekom.

11. Reguli de conduită / Excludere de la participare:

Nu există niciun drept de participare la niciun concurs. Deutsche Telekom are dreptul de a exclude imediat orice participant al unui concurs pentru o cauză bună. O astfel de cauză bună se aplică în special în cazul încălcării termenilor și condițiilor de participare sau în cazul oricărei încercări reușite sau nu de manipulare a concursurilor sau în încercarea de a întrerupe sau de a influența comportamentul normal al concursului. Aceasta include orice amenințare sau hărțuire a angajaților Deutsche Telekom, a altor participanți sau a oricărei terțe părți.

12. Părțile responsabile:

Toate întrebările, comentariile și plângerile cu privire la concurs trebuie adresate direct către Deutsche Telekom și nu unei terțe părți, ca de pildă vreo pagină de social media ale Electronic Beats. Orice promovare realizată prin intermediul paginilor de social media ale Electronic Beats nu va avea nicio legătură cu astfel de pagini și nu va fi sponsorizată, susținută sau organizată de aceste pagini de social media în niciun fel.

13. Diverse:

Nu există niciun drept de apel. Termenii și condițiile prezente de participare se supun exclusiv legislației române.