Electronic Beats Romania

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Giveaway Instagram Oferta Portare + borseta AEVOR cadou”

13 noiembrie 2020 – 13 decembrie 2020

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei Oferta Portare + borseta AEVOR cadou” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, Sema Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/433/2009, CIF RO11952970 numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei.

1.3. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii vor fi considerati a-si fi insusit prevederile prezentului Regulament, prin participare consimtind la aplicabilitatea integrala a prezentului fata de ei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei Interactions Marketing S.R.L., cu sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sectiunea 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626 numita in cele ce urmeaza “Agentia”, care actioneaza ca imputernicit al Organizatorului. Agentia va actiona strict conform instructiunilor primite de la Organizatorul Campaniei.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei exclusiv in spatiul virtual, prin intermediul platformei de socializare Instagram, pe profilul de Instagram al Organizatorului – Telekom Electronic Beats – https://www.instagram.com/electronicbeats.ro/.

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 13 noiembrie 2020 – 13 decembrie 2020, ora 23:59:59, ora Romaniei.

2.3. Campania este organizata pe baza prezentului Regulament si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.  In conformitate cu prevederile art.  41 (2) din O.G.  nr.99/2000, PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, PARTICIPAREA LA CAMPANIE FIIND GRATUITA.  In acest sens, toti Participantii sunt inscrisi gratuit si automat in Campanie in momentul realizarii actiunilor descrise in articolul 5 din Regulament.

ARTICOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.  In aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care accepta conditiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

3.2. Nu pot participa la Tombola salariatii societatilor Telekom Romania, colaboratorii acestora implicati in organizarea si desfasurarea Tombolei, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv. De asemenea, in cazul in care castigatorul ocupa o functie de conducere in autoritati de reglementare (de exemplu: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – “ANCOM”, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale – “MCSI”) sau autoritati publice centrale sau locale, acesta nu va fi eligibil.

3.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei (numit in continuare „Regulamentul Oficial”) potrivit celor mentionate mai jos.

ARTICOLUL 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, in link-ul disponibil in bio pe pagina de Instagram. De asemenea, orice persoana interesata poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului mentionata in Articolul 1 din prezentul Regulament.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/suspenda Campania oricand pe durata de desfasurare a Campaniei. Campania va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea inceta si in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege. Orice modificari/completari/suspendari vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina web a campaniei. Nicio parte interesata  nu  poate  avea  temei  legal  pentru  a  cere  continuarea Campaniei sau despagubiri de orice fel in cazul modificarii sau suspendarii Campaniei.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Campania consta in acordarea posibilitatii tuturor Participantilor eligibili in conditiile Regulamentului Oficial de a castiga unul dintre premiile oferite prin tragere la sorti in Campanie.

5.2. Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si care, in perioada desfasurarii Campaniei 13 noiembrie 2020 – 13 decembrie 2020, realizeaza actiunile de la sectiunea 5.3. intra in tragerea la sorti pentru castigarea premilor oferite, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul regulament.

5.3. Persoanele care doresc sa participe la campanie, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile de mai jos:

 • sa detina un cont public si sa se inregistreze/ conecteze in aplicatia Instagram
 • sa intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/electronicbeats.ro/ urmat de apasarea butonului „Follow” (prin follow se intelege actiunea de urmarire a unui profil/cont pe retelele de socializare)
 • sa lase un comentariu la postarea de concurs in care sa mentioneze ce obiecte vor fi nelipsite din borseta ei/lui atunci cand va merge la un concert.

5.4. Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei, indiferent de numarul de conturi/profil Instagram detinute de catre Participant si indifferent de numarul de raspunsuri oferite la postarea de concurs.

5.5. Utilizarea mai multor conturi nu este permisa precum si a conturilor:

 • administrate de mai multe persoane (cont/profil comun)
 • publice dar care nu au continut (fara postari publice postate periodic)
 • conturi create special pentru concurs
 • conturi care apartin unor produse, branduri sau companii

5.6. Avem dreptul de a respinge inregistrarea/ comentariul care se incadreaza in situatiile de mai jos:

(a) utilizarea informatiilor personale false sau ale altor persoane pentru participare

(b) inregistrari masive folosind mai multe conturi

(c) Comentariile nu trebuie sa contina mesaje cu tente sexuale sau sugestive sau derogatorii de orice grup etnic, rasial, cu tente religioase; Comentariile nu trebuie sa contina un limbaj licentios.

(d) promovarea alcoolului, drogurilor ilegale, tutunului, armelor de foc / arme (sau utilizarea oricarora dintre cele mentionate anterior)

(e) promoveaza orice activitate care poate parea neetica, ilegala, nesigura sau periculoasa

(f) promoveaza orice program politic sau mesaje cu tenta politica

(g) obscena sau ofensiva; sprijina orice forma de grup de rasa sau de ura

(h) Desfasoara, denatureaza sau contine observatii dispretuitoare despre alte persoane sau companii

(i) incalca orice legi sau reglementari aplicabile, incluzand, fara a se limita la cele care reglementeaza drepturile de autor, continutul, defaimarea, intimitatea, publicitatea si accesul sau utilizarea sistemelor informatice sau de comunicatii ale altora.

(j) Avem dreptul de a verifica eligibilitatea participantilor astfel incat premiul castigatorului sa poata fi revocat in cazul in care identitatea sa este falsa

(k) Intrarile incomplete, nedeclarate sau incorecte nu sunt eligibile pentru castig. Organizatorul isi rezerva dreptul de a revoca premiul si dupa acesta a fost atribuit in caz ca se observa tentative de frauda

5.7. Participanii care indeplinesc toate conditiile mentionate in regulamentul campaniei sunt inscrisi automat in Campanie, in Conformitate cu cele mentionate in prezentul Regulament.

ARTICOLUL 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, un singur tip de premiu, dupa cum urmeaza:

—————————————————————————————————–

Premiu Numar total de premii acordate Valoare RON cu TVA/premiu Valoare totala RON, cu TVA/total premii
AEVOR HIP BAG 10 97 970

—————————————————————————————————–

6.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor oferite prin tragere la sorti sau schimbarea acestora cu alte premii sau alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

6.3. Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 970 RON, cu TVA inclus.

6.4. Valoarea unui premiu nu depaseste valoarea de 600 de lei, deci premiul nu este impozabila din punct de vedere al impozitului pe veniturile din premii.

6.5. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 8 din prezentul Regulament.

6.6. Un Participant NU are posibilitatea de a castiga mai mult de un premiu in cadrul prezentei campanii.

SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI

7.1. Castigatorii premiilor oferite in campania promotionala se vor desemna prin tragere la sorti electronica. Tragerea la sorti se face prin mijloace electronice automate, avand siguranta ca alegerile sunt aleatorii si ca factorul uman nu poate interveni in desemnarea castigatorilor si a rezervelor.

7.2. Pentru desemnarea castigatorilor se va crea o baza de date, administrata de Organizator, in care vor fi inregistrati Participantii eligibili conform prezentului Regulament. Baza de date va fi transferata catre Agentie in scopul realizarii tragerii la sorti, contactarii si validarii participantilor.

7.3. Tragerea la sorti va avea loc in maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Agentiei si va fi asistata de un notar public. Rezultatele tragerii la sorti vor fi cuprinse in procesul verbal autentificat de notar.

7.4. Pentru fiecare premiu acordat prin tragere la sorti se va extrage 1 castigator si 3 rezerve. In total se vor extrage 10 castigatori si 30 de rezerve.

7.5. Daca in timpul Campaniei sunt considerati eligibili mai putini Participanti fata de numarul estimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.6. Un participant poate castiga un singur premiu.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului, are dreptul de a o anula si de a nu permite ca participantul sa intre in tragerea la sorti, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

8.2. Organizatorul va posta in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data extragerii, o postare/un story pe pagina https://www.instagram.com/electronicbeats.ro/ in care da tag castigatorilor potentiali prin care sunt anuntati ca sunt potentiali castigatori al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei. Pentru validare acestia vor trebui sa  contacteze Organizatorul pe profilul de Instagram printr-un mesaj privat pe profilul detinut pe platforma Instagram cu care s-a inscris, mesaj privat in care ofera numele, prenumele si numarul de telefon in vederea contactarii pentru validarea finala a acestuia. Participantul trebuie sa ofere aceste informatii in termen de maxim 2 zile lucratoare din momentul in care informarea a fost facuta de catre Organizator.

8.3. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

8.4. Pentru validarea unui Participant drept castigator, un reprezentant al Agentiei va incerca sa-l contacteze telefonic, pe numarul de telefon oferit in mesajul privat. Participantul Castigator va fi apelat de 3 (trei) ori, in intervalul orar 09:00 – 18:00, pe parcursul a 2 (doua) zile lucratoare consecutive.

Daca reprezentantul Agentiei nu reuseste timp de 2 (doua) zile lucratoare sa ia legatura telefonic cu Participantul desemnat castigator ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa.

8.5. Pentru a fi validat, fiecare potential castigator este obligat sa comunice in momentul contactarii adresa la care doreste sa primeasca premiul.

8.6. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la concurs. Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia si implicit la invalidarea participantului.

8.7. Datele participantilor validati vor fi transferate catre Organizator in vederea expedierii premiilor. Livrarea premiilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Organizator, in termen maxim de 60 (saizeci) de zile lucratoare de la desemnarea castigatorului. Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza premiile. Organizatorul si Agentia nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia premiului.  Organizatorul nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa

8.7. In ziua intrarii efective in posesie a premiului, Participantul castigator trebuie sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului.

ARTICOLUL 9 – TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul ia act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile.

In prezenta campanie, valoarea unui premiu nu depaseste valoarea de 600 de lei, deci acesta nu se supune impozitarii.

9.2. Orice alte obligatii de natura fiscala (ca de exemplu: completarea  si  depunerea  oricarei  declaratii  fiscale privind  venitul  obtinut din castigarea Premiului dupa intrarea in posesia Premiului, contributii sociale datorate conform legii) sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli  inevitabile  ocazionate  de  intrarea  in  posesie  a  Premiului etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

ARTICOLUL 10 – LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

10.2. In eventualitatea unei dispute intre mai multi Participanti asupra validitatii unei inregistrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este obligatorie pentru Participanti.

10.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 12.01.2021, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre Participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Campanie, pe adresa Organizatorului. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10.4. Organizatorul si Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru:

– intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti, nefunctionalitati ale serviciilor de telefonie mobila sau internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric, utilizarea incorecta a paginii de Instagram inclusiv din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau altor motive independente de Organizator;

– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate, de catre castigatorii validati initial.

– Pierderile sau intarzierile inscrierilor intampinate in platforma Instagram, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

– Imposibilitatea de a accesa platforma Instagram si/sau pagina Organizatorului https://www.instagram.com/electronicbeats.ro/

– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

– erorile in datele furnizate de catre Participanti – acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului sau a Agentiei, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

– imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator/ Agentie;

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

– cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

– derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea site-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea consultarii Regulamentului si/sau actelor aditionale ale acestuia. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii in campanie.

10.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

10.6. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje si care este afisata la postarea de concurs, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

10.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate si nu vor intra in tragerea la sorti.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri, in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul platformei prin utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10.9. Organizatorul Campaniei ofera sansa de a castiga unul dintre premiile campaniei numai Participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

10.10. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va determina descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si, implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ARTICOLUL 11 – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atasata la acest Regulament atasata la acest Regulament pentru a  lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

ARTICOLUL 12 – LITIGII

12.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ARTICOLUL 13 – ALTE CLAUZE

13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor pana la anularea ei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

13.2. Promotia nu este sponsorizata, aprobata sau administrata Instagram sau asociata cu acesta. Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.3. Organizaoturl isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant pentru manipularea procesului de inregistrare, trimiterea unei inregistrari care nu este in conformitate sau daca participantul este angajat in orice abatere ilegala sau alt comportament necorespunzator, calculat pentru a pune in pericol desfasurarea corecta a Campaniei.

 

Anexa la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Oferta Portare + borseta AEVOR cadou”

13 noiembrie 2020 – 13 decembrie 2020

 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 • In scopul organizarii prezentei Campanii, Telekom Romania Mobile Communications S.A[1], ca Organizator, va prelucra datele cu caracter personal in calitate de operatori de date iar Interactions Marketing S.R.L.[2], fiind Agentia care va actiona strict sub indrumarile Organizatorului, va prelucra datele cu caracter personal in calitate de persoana imputernicita a Organizatorului. Astfel, va rugam sa directionati eventuale solicitari cu privire la datele dvs. cu caracter personal catre Organizatorul Campaniei.

 

 • La nivelul Organizatorului este desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor ce poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@telekom.ro.

 

 • Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Agentia vor prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal.

 

 • Participarea in cadrul Campaniei presupune ca informatiile despre participanti sa fie prelucrate, dupa caz, pentru:
 1. a) Desfasurarea Campaniei, ce include inscrierea in Campanie, desemnarea castigatorului, anuntarea si validarea castigatorului si, daca este cazul, rezolvarea contestatiilor, care intemeieaza prelucrarea datelor cu caracter personal pe necesitatea executarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR;
 2. b) Indeplinirea unor obligatii legale, inclusiv obligatia de a declara castigurile sau a face publice numele castigatorului si castigurile acordate si furnizarea de informatii (de ex. plata impozitelor/contributiilor aferente castigurilor obtinute), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR;
 3. c) Verificarea identitatii castigatorului, cand prelucrarea este necesara pentru interesele legitime de a se asigura ca informatiile furnizate sunt corecte si ca participantul are varsta minima prevazuta de Regulament pentru a se inscrie in Campanie, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR;
 4. d) Realizarea unor sondaje de opinie cu privire la Campanie sau produsele si serviciile comercializate de Organizator, ca urmare a interesului legitim al Organizatorului de a-si imbunatati activitatea pe piata serviciilor de comunicatii, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR;
 5. e) Apararea drepturilor si intereselor legitime in cazul oricaror plangeri sau probleme care pot sa apara sau daca este de asteptat ca in mod rezonabil sa existe o perspectiva de litigiu sau in legatura cu tranzactionarea asupra unui litigiu, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind intemeiata pe interesul legitim de a preconstitui probe in vederea sustinerii pretentiilor/ apararilor sale, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 

Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European.

 • In masura in care Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile precizate la Articolul 1.4 lit. a) si b), acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie intrucat, pe de o parte, aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea respectarii obligatiilor legale.

 

 • Datele cu caracter personal pot fi comunicate si catre alte persoane, dar doar in masura in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea scopurilor precizate mai sus la art. 1.4. Prin urmare, in plus fata de Agentie, datele cu caracter personal pot fi transmise urmatoarelor categorii de destinatari:

(i) Afiliati ai Telekom Romania;

(ii) Subcontractori sau parteneri ai Telekom Romania;

(iii) Furnizori de servicii (precum Agentia, firme de curierat/posta etc.);

Dupa terminarea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in legatura cu aceasta Campanie vor mai fi pastrate pentru o perioada de maximum 3 (trei)  ani prin raportare la termenul general de prescriptie, ulterior ele fiind distruse si/sau sterse cu exceptia cazului in care Telekom Romania are obligatia legala sa pastreze documentele financiar-contabile pentru o perioada cuprinsa intre 5 (cinci) si 10 (zece) ani, in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de Organizator in scopurile in care au fost colectate.

 • Participantilor la Campanie si persoanelor nominalizate castigatoare le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vigoare. Astfel, in conformitate cu legislatia in vigoare, Participantii isi pot exercita drepturile dupa cum urmeaza:
 • Dreptul de acces
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul de stergere
 • Restrictionarea prelucrarii
 • Dreptul de a se opune prelucrarii
 • Dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP

 

 • Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator la sediul din Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de mail dpo@telekom.ro. Organizatorul va comunica masurile luate/ informatiile solicitate in termen de 1 (una) luna de la data primirii cererii, cu exceptia cazurilor in care complexitatea cererii nu impune prelungirea termenului.

 

[1] Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, Sema Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/433/2009, CIF RO11952970

[2] Interactions Marketing S.R.L., cu sediul in str. Siriului nr. 42 – 46, et. 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, CIF 9188626